Kibi no Makibi

Facts about Kibi no Makibi

What is Kibi no Makibi's Job ? philosopher,
Gender or Sex of Kibi no Makibi male,
What is Kibi no Makibi an instance of ? human,
Where is Kibi no Makibi from ? Japan,