Böyük Dəkkə

Facts about Böyük Dəkkə

In what timezone is Böyük Dəkkə located ? UTC+04:00,
What country is Böyük Dəkkə from ? Azerbaijan,
What is Böyük Dəkkə an instance of ? human settlement,